Via Credo
„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › pre miestnu samosprávu
 1. Ponuka pre miestne samosprávy na rok 2018
 2. Informácie o vzdelávaní prednostov úradov miestnej samosprávy

1. Ponuka pre miestne samosprávy na rok 2018

Miestna samospráva je jednou z mojich hlavných cieľových skupín. Pracoval som v nej od jej počiatkov v r. 1990 a postupne som sa naučil lepšie jej rozumieť - a to aj s využitím poznatkov z rôznych kútov Slovenska, aj zo zahraničia - viac info obsahuje  pracovné CV 

 • V pripojenom dokumente je vo formáte pdf  Ponuka na rok 2019 .
 • Pre záujemcov o podujatia, na ktorých pôsobím ako lektor alebo tréner, pripájam v prílohe Prehľad dohodnutých i uskutočnených seminárov a tréningov. Ak máte záujem zúčastniť sa pripravovaných podujatí s otvoreným okruhom účastníkov, kontaktujte čím skôr tam uvedených organizátorov.
 • Pre záujemcov o konzultačné a poradenské služby dávam do pozornosti informácie o forme spolupráce, spresnené návody a formuláre, ktoré  sú k dispozícii tu .

2. Informácie o vzdelávaní prednostov úradov miestnej samosprávy

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (ďalej len "Asociácia") realizuje vzdelávací projekt s názvom "Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy na roky 2019 až 2023"

Ak sa potrebujete bližšie zorientovať, tu sú

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE A AKTUÁLNE PODUJATIA:

 • projekt je vzdelávacím produktom Asociácie, ktorý je zameraný na osvojenie a postupný rozvoj tzv. mäkkých zručností prednostov úradov miestnej samosprávy;
 • cieľovou skupinou sú nielen členovia Asociácie, ale aj iní prednostovia úradov miestnych samospráv v SR;
 • vzdelávanie sa uskutočňuje interaktívnymi a zážitkovými formami (tréningy) i klasickými formami (semináre);
 • počet vzdelávacích podujatí v rámci roka na jednej strane rešpektuje značné časové zaťaženie prednostov a na druhej strane potrebu intenzívneho využitia času mimo vlastného pracoviska;

TRÉNINGY sa organizujú s počtom 9 až 12 účastníkov v jednej tréningovej skupine ako trojdňové, dvakrát do roka (spravidla vo februári a v septembri) pričom má účastník možnosť výberu z troch termínov, ktoré sú rezervované pre tri tréningové skupiny;

 • v roku 2019 sme už mali vo februári na tréningoch témy "Organizácia vlastnej práce - time-management" a "Situačné riadenie", v septembri budú tréningy na témy "Optimalizovanie vlastnej pozície prednostu úradu" a "Zmluvné rokovania" pričom sú k dispozícii nasledujúce termíny - 1. skupina: 2. až 4.09.2019, 2. skupina: 04. až 06.09.2019 a 3. skupina: 11. až 13.09.2019
 • Miesto konania je pre všetky skupiny účastníkov tréningov rovnaké: hotel Permon na Podbanskom.

SEMINÁRE sa organizujú zvyčajne v máji alebo v júni, v jednom termíne pre prednostov z celého Slovenska;

  Organizačným garantom manažérskeho vzdelávania je výkonná predsedníčka APÚMS, Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová. Odborný garant: Mgr. Ladislav Briestenský.


© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional