„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › aktuality
  1. Ponuka seminárov, tréningov a konzultačných dní
  2. Ponuka konzultácií a poradenstva
  3. Vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy

1. Ponuka seminárov, tréningov a konzultačných dní

  • Pre záujemcov o semináre, tréningy alebo konzultačné dni, na ktorých pôsobím ako lektor alebo tréner, pripájam v prílohe mesačne aktualizovaný nbsp; Prehľad dohodnutých seminárov, tréningov a konzultačných dní.
  • Ak máte záujem zúčastniť sa pripravovaných podujatí s otvoreným okruhom účastníkov, kontaktujte čím skôr tam uvedených organizátorov.

2. Ponuka konzultácií a poradenstva

  • Ponúkam poradenské a konzultačné služby v oblasti manažmentu, v procesoch zmien a v mimosúdnom riešení konfliktov.
  • Ak by ste potrebovali moje poradenstvo alebo konzultácie, oboznámte sa, prosím, najprv s informáciami o forme spolupráce, s návodom na dohodnutie spolupráce a s formulármi, ktoré dohodu o spolupráci zjednodušia -  nájdete ich tu .

3. Vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy

  • V projekte Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (ďalej len "APÚMS") s názvom "Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy na roky 2019 až 2023" prebieha cyklus tréningov a seminárov zameraných na získanie a rozvoj manažérskych zručností.

  • Viac informácií o tomto vzdelávacom projekte APÚMS  je tu .

© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional