„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › druhy služieb

Ako konzultant alebo poradca vám ponúkam odbornú partnerskú podporu vo všetkých ponúkaných témach v manažmente a v procesoch mimosúdneho riešenia konfliktov

Ako lektor alebo tréner ponúkam:

  • vzdelávanie klasickými formami - semináre, prednášky;
  • interaktívne vzdelávanie, ktoré využíva osobnú skúsenosť v prepojení s praxou, s možnosťou diskusie a s inšpiratívnym minimom teórie. Výsledkom je nadobudnutie poznania, ktoré má podobu osobného zážitku (tréning) alebo podobu skúsenosti z vyriešenia konkrétnej pracovnej úlohy (workshop). Pre túto formu vzdelávania je typické, že prebieha v uvoľnenej, tvorivej atmosfére, účastníci sa učia na riešení konkrétnych zadaní a v diskusiách, pričom program a priebeh vzdelávania sa prispôsobuje potrebám a záujmu účastníkov.

Ako facilitátor ponúkam pomoc pri príprave, aj pri osobnom vedení zložitých rozhodovacích alebo rokovacích procesov. Mám dobré skúsenosti aj s prípravou a s vedením verejných zhromaždení, aj keď obsahovali veľmi konfliktné prvky alebo vyžadovali prerokovanie otázok, ktoré boli vnímané ako mimoriadne významné, až existenčné.


© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional