„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › témy

Prehľad najčastejšie žiadaných tém:

 • VNÚTORNÉ NORMY
  (ide o normy nie kvôli byrokracii, ale s cieľom získať jasné "pravidlá hry" a spoľahlivý nástroj riadenia)
 • EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
  (správnou komunikáciou sa dá veľa získať, nezvládnutou veľa stratiť)
 • PRODUKTÍVNE RIEŠENIE KONFLIKTOV
  (nepomáha, ak sa konfliktom vyhýbame, treba ich vedieť riešiť)
 • PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
  (aby naše najlepšie myšlienky nezostali v tieni nedokonalého podania)
 • RIADENIE MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
  (miestna samospráva, ktorá nie je riadená so znalosťou jej osobitostí, nemôže dobre fungovať)
 • BUDOVANIE A UDRŽIAVANIE FUNGUJÚCICH TÍMOV
  (tímová práca nie je módna fráza, ale nevyhnutnosť riadenia)
 • KULTÚRA INŠTITÚCIE
  (každá inštitúcia má svoju kultúru nezávisle na poznaní manažmentu; rozdiely sú len v jej kvalite)
 • tzv. MÄKKÉ ZRUČNOSTI
  (byť len odborníkom vo svojej profesii nestačí; má kľúčový význam, či a ako vieme poznatky efektívnym spôsobom aj uplatniť...)
 • VEDENIE ĽUDÍ V PROCESE ZÁVAŽNÝCH ZMIEN
  (ľudia potrebujú v procese zmien od manažéra kvalifikovanú podporu - až potom môžu podporovať ním navrhnuté zmeny)

*

Konkrétnejšia ponuka vyplynie z dohody s klientom, keď sa spolupráca pripravuje a plne sa prispôsobuje aktuálnym potrebám klienta.

Ponuka dohodnutých seminárov, tréningov a konzultačných dní na nasledujúce obdobie aj s prehľadom seminárov a tréningov uskutočnených v predchádzajúcich rokoch je k dispozícii vo formáte pdf: Aktuálne semináre, tréningy a konzultačné dni.


© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional