„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › pre miestnu samosprávu
 1. Ponuka pre miestne samosprávy na rok 2022
 2. Informácie o vzdelávaní prednostov úradov miestnej samosprávy

1. Ponuka pre miestne samosprávy na rok 2022

Miestna samospráva je jednou z mojich hlavných cieľových skupín. Pracoval som v nej od jej počiatkov v r. 1990 a postupne som sa naučil lepšie jej rozumieť - a to aj s využitím poznatkov z rôznych kútov Slovenska, aj zo zahraničia - viac info obsahuje  pracovné CV 

2. Informácie o vzdelávaní prednostov úradov miestnej samosprávy

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (ďalej len "Asociácia") realizuje vzdelávací projekt s názvom "Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy na roky 2019 až 2023"

Ak sa potrebujete bližšie zorientovať, tu sú

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE A AKTUÁLNE PODUJATIA:

 • projekt je vzdelávacím produktom Asociácie, ktorý je zameraný na osvojenie a postupný rozvoj tzv. mäkkých zručností prednostov úradov miestnej samosprávy;
 • cieľovou skupinou sú nielen členovia Asociácie, ale aj iní prednostovia úradov miestnych samospráv v SR;
 • vzdelávanie sa uskutočňuje interaktívnymi a zážitkovými formami (tréningy) i klasickými formami (semináre);
 • počet vzdelávacích podujatí v rámci roka na jednej strane rešpektuje značné časové zaťaženie prednostov a na druhej strane potrebu intenzívneho využitia času mimo vlastného pracoviska;
TRÉNINGY sa organizujú s počtom 9 až 12 účastníkov v jednej tréningovej skupine ako trojdňové, dvakrát do roka (spravidla vo februári a v septembri) pričom má účastník možnosť výberu z troch termínov, ktoré sú rezervované pre tri tréningové skupiny;
 • prvé tréningy v roku 2022 mali tému "Prezentačné zručnosti a rétorika"  uskutočnili sa v termínoch - 1. skupina: 2. až 4. 2. 2022, 2. skupina: 9. až 11. 2. 2022;
 • ďalšie tréningy v roku 2022  budú venované téme "Kultúra inštitúcie a vzťahy s verejnosťou"  v termínoch - 1. skupina: 21. až 23. 9. 2022, 2. skupina: 26. až 28. 9. 2022, 3. skupina: 28. až 30. 9. 2022,
 • Miesto konania je pre všetky skupiny účastníkov tréningov rovnaké: hotel Permon na Podbanskom.
 • SEMINÁRE sa organizujú zvyčajne v máji alebo v júni, v jednom termíne pre prednostov z celého Slovenska;

Organizačným garantom manažérskeho vzdelávania je výkonná predsedníčka APÚMS, Ing. Renáta Taranová. Odborný garant: Mgr. Ladislav Briestenský.


  © Ladislav Briestenský

  Valid HTML 4.01 Transitional