„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › ceny, objednávky a dohody
 1. Základné zásady
 2. Forma spolupráce - dohoda o vykonaní práce
 3. Cena konzultácií, poradenstva a facilitácie
 4. Ceny služieb vo vzdelávaní
 5. Fakty o doposiaľ realizovaných službách a ich cenách

1. Základné zásady:

 • Uplatňujem bez výnimky pravidlo, že predpokladom dobrej spolupráce sú jasné vzťahy od samého počiatku. Som presvedčený, že je to v záujme oboch strán.
 • Odmena za prácu sa stanovuje dohodou strán v závislosti od dohodnutého zadania a termínu splnenia úlohy.
 • Do odmien, ktoré sú stanovené hodinovou sadzbou alebo v závislosti na počte hodín sa započítava len čistý čas venovaný dohodnutému zadaniu (nie napr. čas strávený na ceste).
 • Ak si pracovná úloha vyžiada cestovanie, uplatňujem si náhradu za použitie vlastného vozidla vo výške podľa zákona, prípadne iné skutočné náklady - napr. na ubytovanie.

2. Forma spolupráce - dohoda o vykonaní práce:

Ponuka mojich služieb je k dispozícii len na základe dohody o vykonaní práce.

Základné znenie dohôd, ktoré do svojho obsahu premieta podmienky publikované na tejto stránke je k dispozícii vo formáte pdf

V prípade záujmu sa, prosím, najprv oboznámte s podmienkami a potom mi zašlite vyplnené údaje za zamestnávateľa; následne si odsúhlasíme reálny termín a všetky ostatné podmienky a zašlem vám návrh dohody (detaily dohodneme e-mailom).

3. Cena konzultácií, poradenstva a facilitácie

 • na tento typ služieb uplatňujem hodinovú sadzbu za čistý čas poskytnutých výkonov vo výške 35 €/1 hod.;
 • podľa dohody, ktorú ponúkam, je podkladom pre výpočet odmeny výkaz práce s presným popisom plnenia dohodnutého zadania a s rozpisom času vynaloženého na splnenie čiastkových úloh s presnosťou na štvrťhodinu.

4. Ceny služieb vo vzdelávaní:

Pre seminár v celkovom trvaní cca 2,5 - 5 hod. uplatňujem tieto sadzby:
 • pri počte od 30 do 49 účastníkov: 439 €
 • pri počte od 50 do 99 účastníkov: 477 €
 • pri počte od 100 do 199 účastníkov: 499 €
 • pri počte 200 a viac účastníkov: 549 €

Pre tréning v celkovom trvaní 3 - 6 hod. je limit počtu účastníkov min. 6 max. 12, pričom platí jednotná cena 445 €. (Ak máte záujem o tréning, venujte pozornosť tomu, aké vlastnosti má mať tréningová miestnosť a jej vybavenie (v pripojenej prílohe).

Pre workshop sa uplatňuje obdobná cena ako pri tréningu, no závisí od náročnosti úlohy, ktorá má byť výstupom workshopu.

Ak ide o pravidelnú spoluprácu (t.j. aspoň tri prípady v uplynulých 12 mesiacoch), ak ide o spoločné podujatia pre volených funkcionárov (poslancov, starostov) a zamestnancov z jednej samosprávy a tiež v prípadoch, ak ide o seminár pre menej ako 30 účastníkov, rád poskytujem z uvedených sadzieb zľavu.

5. Fakty o doposiaľ realizovaných službách a ich cenách

Nižšie uvedené údaje odrážajú skutočnosť za obdobie rokov 2007 až do 31.12.2020:

 • ako lektor alebo tréner som uskutočnil 639 vzdelávacích podujatí (seminárov, tréningov a kurzov);
 • konzultačné alebo poradenské služby som poskytol v 562 prípadoch, pričom priemerná cena jednej konzultácie alebo poradenstva bola 155 € ;

© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional