„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › osobné krédo
  • osobná minivizitka
  • krédo

Ak vás zaujíma úplnejší obraz o tom, kto sa vám prihovára, tu je moja osobná minivizitka:

  • mám právnické vzdelanie, no verím skôr v riešenie sporov hľadaním porozumenia -  pracovné CV 
  • môj život harmonizujú princípy známe už niekoľko tisícročí, no súčasne sa s potešením stále učím aktívne využívať nové možnosti, ktoré ponúkajú digitálne technológie,
  • patrím k ľuďom, ktorí si myslia, že dôležitejší, než inteligenčný alebo i emocionálny, je práve etický kvocient,
  • názov ViaCredo symbolizuje myšlienku, že človek by sa mal správať v súlade so svojim presvedčením,
  • na získanie úplného obrazu treba ešte doplniť komponovanie a aranžovanie hudby, tvorbu malých literárnych útvarov, každodenný pozdrav slnku, horský bajk a vysokohorskú turistiku (môj najobľúbenejšia túra Baníkov cez Tri kopy) 

Hoci ide o spojenie prvkov, ktoré môžu pôsobiť niekedy až protikladne, to všetko patrí k sebe a tvorí rovnováhu, ktorá obohacuje môj život i služby, ktoré ponúkam.

*

KRÉDO

3 postupné zamerania pozornosti
začať od seba
pokračovať svojimi vzťahmi k ľuďom
dospieť k svojmu miestu vo svete a v prírode

3 postupné úlohy
najprv pravdivo spoznať
potom prijať to pravdivé poznanie
až potom sa zamerať na zdokonalenie

Zhrnutie
najprv pravdivo spoznať, prijať a zdokonaliť SEBA
potom spoznať, prijať a zdokonaliť SVOJE VZŤAHY K ĽUĎOM
a napokon spoznať, prijať a zdokonaliť SVOJE MIESTO V SPOLOČNOSTI, VO SVETE, V PRÍRODE

*


© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional